Přejít k obsahu


Institut urbury z pohledu finančního práva

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Institut urbury z pohledu finančního práva. In Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 149-154. ISBN: 80-8055-915-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Urbura institut from the point of wiev of financial law
Rok vydání: 2004
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Petra Jánošíková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá finančními aspekty institutu urbury ve 13. a 14. století v českych zemích. Urbura je výrazem užívajícím se v Horním právu. Znamená podíl na výtěžku nerostných surovin. Byla častým příjmem královské komory. V článku jsou rozebírány jednotlivé elementy urbury jakými jsou subjekty, objekt, výše a správa.
Abstrakt EN: The article explains financial legal aspects of the institute named an urbura in the period of the 13 and 14 century in the Czech countries. The urbura is an expression using in the public legal branch named a Mining law. It means a definite share of the output of minerals. It was a certain income of the King`s Chamber. The article treats of characteristic elements of the urbura, above all its subjects, object, height and administration.
Klíčová slova

Zpět

Patička