Přejít k obsahu


Kvantifikace parametrů podniku

Citace:
ŠIMON, M. Kvantifikace parametrů podniku. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quantification of business parameters
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon
Abstrakt CZ: Nacházíme se na přelomu 20. a 21. století, kdy dochází k neustálým změnám podnikatelského prostředí na národních a nadnárodních trzích. Pokud chce podnik obstát v tomto měnícím se tržním prostředí, musí se těmto změnám přizpůsobit změnou uvnitř podniku.
Abstrakt EN: We find ourselves at the turn of the 20th and 21st centuries when never ending changes of business milieu in the national and supranational markets are taking place. If a firm wants to stand up on such a changing market, it must adjust to these changess inside of the firm.
Klíčová slova

Zpět

Patička