Přejít k obsahu


Bounded perturbations of homogeneous quasilinear operators using bifurcations from infinity

Citace:
DRÁBEK, P., GIRG, P., TAKÁČ, P. Bounded perturbations of homogeneous quasilinear operators using bifurcations from infinity. Journal of Differential Equations, 2004, roč. 204, s. 265-291. ISSN: 0022-0396
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bounded perturbations of homogeneous quasilinear operators using bifurcations from infinity
Rok vydání: 2004
Autoři: Pavel Drábek , Petr Girg , Peter Takáč
Abstrakt CZ: Článek se zabývá existencí řešení Dirichletových okrajových úloh pro p-laplacián na omezených oblastech v závislosti na bifurkačním parametru. Pomocí teorie bifurkací je studován rezonanční a skoro-rezonanční problém. Pomocí apriorních odhadů řešení bifurkujících z nekonečna je dokázána existence a násobnost řešení.
Abstrakt EN: This paper deals with existence results for parameter dependent boundary-value problems involving the Dirichlet p-Laplacian in bounded domains. Resonant and near-to-resonant cases are treated by means of bifurcation theory. Using apriori estimates bifurcations of solutions from infinity are studied providing existence and multiplicity results.
Klíčová slova

Zpět

Patička