Přejít k obsahu


Optimization of kinematically excited gear drives from the constant gear mesh point of view

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Optimization of kinematically excited gear drives from the constant gear mesh point of view. In IX. international conference on the theory of machines and mechanisms. Liberec: Technical University, 2004. s. 865-870. ISBN: 80-7083-847-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of kinematically excited gear drives from the constant gear mesh point of view
Rok vydání: 2004
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o optimalizaci konstrukčních parametrů kinematicky buzených ozubených převodů z hlediska zachování silového záběru. Faktor spoluúčasti vlastních tvarů kmitání umožňuje identifikovat významné rezonance a formulovat cílovou funkci. Optimalizace vybraných konstrukčních parametrů vede k potlačení kmitání a dynamického zatížení čelních ozubených převodů se šikmými zuby vyvolaného kinemtaickým buzením.
Abstrakt EN: The paper deals with the design parameter optimization of kinematically excited gear drives from the constant gear mesh point of view. The participation factors of the vibration mode allows to identify the significant resonance states and to formulate the objective function. The optimization of selected design parameters allows to reduce the vibrations and dynamic load of the helical spur gear drives caused by kinematic excitation.
Klíčová slova

Zpět

Patička