Přejít k obsahu


Využití ARIS při modelování a optimalizaci podnikových procesů

Citace:
TŮMA, M., HOREJC, J., WIRLAND, D. Využití ARIS při modelování a optimalizaci podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 40 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of ARIS for modelling and optimization of enterprise processes
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Tůma , Jan Horejc , Dušan Wirland
Abstrakt CZ: Úkol se zabývá problematikou modelování a optimalizace podnikových procesů jako další etapy využití informačních a komunikačních technologií v podnikové praxi tak, jak je řešena na katedře Průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity v Plzni. Jádro tvoří charakteristika metody ARIS, kterou katedra využívá ve spolupráci a autorskou univerzitou v Saarbrückenu nejen pro výuku studentů a doktorandů, ale rovněž participuje na řešení praktických zakázek z praxe, zejména z oblasti strojírenských podniků.
Abstrakt EN: The task deals a field of both modelling and optimisation of enterprise processes in a sense of further stage of utilising of information and communication technologies in an enterprise practice. This task is solved at Department of Industrial Engineering and Management at University of West Bohemia in Pilsen. The nub is composed by ARIS method, which the department uses in collaboration with author’s university in Saarbrücken. The ARIS method is used not only to undergraduate and postgraduate student’s education but also to solving of orders from enterprises especially from the field of engineering enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička