Přejít k obsahu


Využití softwarového produktu Jetro v organizaci a personalistice podniku

Citace:
HOREJC, J., TŮMA, M. Využití softwarového produktu Jetro v organizaci a personalistice podniku. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. 19 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of the Jetro software in organizational and human resources aspects of an enterprise
Rok vydání: 1999
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Horejc , Miroslav Tůma
Abstrakt CZ: Produkt JETRO je softwarovým prostředkem pro analýzu a návrh organizační struktury podniků (organizací), vycházejícím z uznávané metodiky i ze zkušeností s tvorbou organizačních struktur v praxi (zatím desítky aplikací v podnicích různých odvětví v ČR). Řeší přitom jak tvorbu útvarové, tak procesní struktury a integruje je v jediný vzájemně provázaný celek. Současně slaďuje rozvoj organizačních struktur s rozvojem lidských zdrojů a vytváří podklady pro personální činnosti.
Abstrakt EN: JETRO is the software product for the organizational analysis and for organization design making. It takes advantages of the considerate methodics and of the experience with organizational design creation in praxis (the product is applied in many enterprises in Czech Republic). JETRO works like the department structure, like the process structure and integrates both this parts of organizational structure. It co-ordinates development of the organizational structures with the human resources development and makes the bases for personal activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička