Přejít k obsahu


Hospitace v primárním školství

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Hospitace v primárním školství. e-Pedagogium, 2004, roč. 0, č. 3, s. 33-44. ISSN: 1213-7499
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Primary education - sitting the classes
Rok vydání: 2004
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zamýšlí nad úrovní současné vzdělávací politiky v ČR, zabývá se možnostmi hodnocení výchovné a vzdělávací práce učitelů, nad profesními kompetencemi pedagogů a nad možnostmi zlepšení těchto kompetencí. Pojednává o hospitacích jako jednom z možných prostředků kontrolní práce řídících pracovníků škol a školských zařízení.
Abstrakt EN: The article contemplates about the level of contemporary education policy in CR, it deals with ways of evaluation of pedagogical and eduactional work of teachers, it aims on professional qualification of educators and on the ways of improving these qualificatons. It treats sitting in on classes as one of the possible means of supervisory work of managing school workers and school facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička