Přejít k obsahu


Počítačově integrovaná optimalizace řezných podmínek při HSC tvrdém obrábění forem a zápustek

Citace:
SKOPEČEK, T., ŘEHOŘ, J. Počítačově integrovaná optimalizace řezných podmínek při HSC tvrdém obrábění forem a zápustek. Plzeň, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer integrated optimization of cutting conditions for hard-high speed cutting in die and mould making
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Tomáš Skopeček , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Při aplikaci vysokorychlostního obrábění jsou nasazovány sice vysoce výkonné stroje a nástroje, ale zároveň velmi nákladné, proto zde prudce roste význam komplexní optimalizace celého procesu včetně řezných podmínek. Význam optimalizace řezných podmínek a trvanlivosti břitu nástrojů roste současně s rostoucími požadavky na komplexní optimalizaci pracovních podmínek, zejména s vazbou na optimalizaci geometrie a materiálu břitu nástrojů a pod. Tyto optimalizační vazby jsou velmi složité a lze je uspokojivě řešit pouze na počítači při použití vhodných optimalizačních algoritmů respektující specifika HSC technologií. Autor vyvíjí v současné době počítačový optimalizační program OPTIMAL, sloužící ke komplexní počítačově integrované optimalizaci řezných podmínek pro 3-osé frézování, zaměřený především na oblast výroby forem a zápustek a respektující aspekty HSC obrábění.
Abstrakt EN: In the same time when the high productive machine tools and cutting tools for high speed cutting (HSC) are used, the meaning of machining process optimization is rapidly increasing. It refers namely to a tool life and cutting conditions, optimization of which is closely related to the complex optimization, which includes a cutting tool geometry, tool material and so on. The optimization relations are complicated and can be solved satisfactorily only by a computer aid using suitable algorithms respecting HSC technology specifications.
Klíčová slova

Zpět

Patička