Přejít k obsahu


Integral analysis of eddy currents in massive conductors

Citace:
KARBAN, P., MACH, M., ULRYCH, B. Integral analysis of eddy currents in massive conductors. In Zastosovania komputerów w elektrotechnice : Materiały - Tom II. Poznań: Politechnika Poznańska, 2004. s. 135-138. ISBN: 83-912306-7-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral analysis of eddy currents in massive conductors
Rok vydání: 2004
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Politechnika Poznańska
Autoři: Pavel Karban , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá integrálním modelem vířivých proudů v systému masivních nemagnetických vodičů. Algoritmus je ověřen na několika ilustrativních příkladech.
Abstrakt EN: Described is an integral approach to solution of eddy current phenomena (skin-effect atc.) in systems of massive nonmagnetic cinductors.Distribution of current densities within them is described by a system of the second-kind Fredholm integral equations. Their solution is realized using suitable numerical schemes. The methodology is verified and result of several illustrative examples are compared with values obtained by professional FEM-based codes.
Klíčová slova

Zpět

Patička