Přejít k obsahu


Induction heating of metal cylinder levitating in harmonic electromagnetic field

Citace:
DOLEŽEL, I., MACH, M., ULRYCH, B. Induction heating of metal cylinder levitating in harmonic electromagnetic field. Technična elektrodinamika, 2004, roč. 0, č. tématické číslo, s. 3-7. ISSN: 0204-3599
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Induction heating of metal cylinder levitating in harmonic electromagnetic field
Rok vydání: 2004
Autoři: Ivo Doležel , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá levitací kovových prvků v elektromagnetickém poli. Problém je formulován jako sdružený elektromagneticko-teplotně-mechanický.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical solution of levitation and consequent nonstationary induction heating of a solid nonferromagnetic cylinder i harmonic electromagnetic field. The task is formulated as a quasi-coupied electromagnetic-thermo-mechanical problem and represents the first step od research of problems associated with induction melting of superclean metals levitating in an inert atmosphere.
Klíčová slova

Zpět

Patička