Přejít k obsahu


Integral model of skin effect and associated phenomena in long massive conductors

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., MACH, M., ULRYCH, B. Integral model of skin effect and associated phenomena in long massive conductors. Technična elektrodinamika, 2004, roč. 2004, č. tématické číslo, s. 3-6. ISSN: 0204-3599
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral model of skin effect and associated phenomena in long massive conductors
Rok vydání: 2004
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Martin Mach , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje použití přímého výpočtu rozložením proudové hustoty v masivních vodičích protékaných harmonickým střídavým proudem za použití Fredholmových integrálních rovnic druhého druhu.
Abstrakt EN: The paper presents a way of direct computation of current density distribution in massive conductors carrying harmonic currents by means of the second-kind Fredholm integralequations and discussed their numerical processing. The theoretical consideration are supplemented with an illustrative determination of eddy currents and forces in a system of thee slowly moving conductors and discussion of its results.
Klíčová slova

Zpět

Patička