Přejít k obsahu


Advanced prosody modelling

Citace:
ROMPORTL, J., MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Advanced prosody modelling. In Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2004. s. 441-447. ISBN: 3-540-23049-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced prosody modelling
Rok vydání: 2004
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Jan Romportl , Jindřich Matoušek , Daniel Tihelka
Abstrakt CZ: Formální model prozodie pro systémy převodu textu na řeč. Model je založen na generativní gramatice abstraktních funkčně zapojených jednotek.
Abstrakt EN: A formal prosody model is proposed together with its application in a text-to-speech system. The model is based on a generative grammar of abstract prosodic functionally involved units. This grammar creates for each sentence a structure of immediate prosodic constituents in the form of a tree. Each prosodic word of a sentence is assigned with a description vector by a description function and this vector is used by a realization function to create appropriate intonation for the prosodic word. Parameters of the model are automatically set up using real speech data from a prosody corpus, which is also described.
Klíčová slova

Zpět

Patička