Přejít k obsahu


Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating

Citace:
DOLEŽEL, I., MUSIL, L., ULRYCH, B., KARBAN, P., MACH, M. Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating. In Computational problems of electrical engineering. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2004. s. 1-4. ISBN: 83-916444-4-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic characteristic of aluminum sphere levitating in electromagnetic field respecting its induction heating
Rok vydání: 2004
Místo konání: Warsaw
Název zdroje: Warsaw University of Technology
Autoři: Ivo Doležel , Ladislav Musil , Bohuš Ulrych , Pavel Karban , Martin Mach
Abstrakt CZ: Předložený článek se zabývá řešením přechodového děje spojeného s levitací neferomagnetické koule. Problém je řešen jako kvazi-sdružený.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. Investigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductorthat is,howerer, influenced by its next heating. The problem is solved quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička