Přejít k obsahu


Transversální výzkum tvořivých schopností z genderového hlediska

Citace:
MACH, P. Transversální výzkum tvořivých schopností z genderového hlediska. Ústí nad Labem, 2004.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transversal Research into Creative Abilities from the Point of View of Gender and the Teaching Profession
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ústí nad Labem
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky transversálního výzkumu tvořivých schopností dětí mladšího školního věku. Výzkumný vzorek tvořilo 1079 respondentů z 10 školských zařízení. Ke sběru dat byl použit Torrancův figurální test tvořivého myšlení. Tento výzkum sledoval zároveň i rozdíly ve vývoji v testu naměřeného skóre u jednotlivých faktorů tvořivosti z genderového hlediska. Na základě výsledku tohoto výzkumu se příspěvek zamýšlí i nad přípravou budoucí učitelské generace v oblasti kreativní výuky.
Abstrakt EN: The paper presents the results of transversal research into the creative abilities of children aged 6 to 10. The sample consisted of 1079 respondents from 10 schools. Torranc’s figural test of creative thinking was used for gathering data. Differences in the development of score obtained for the examined from the gender point of view. Taking into account the results of their research, the authors make recommendations concerning the preparation of future teachers for creative teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička