Přejít k obsahu


A new stochastic model of the electric distribution network

Citace:
KRYNSKÝ, J., JANEČEK, E., JANEČEK, P. A new stochastic model of the electric distribution network. In 8th international conference probabilistic methods applied to power systems. Ames: Iowa State University, 2004. s. 1-5. ISBN: 0-9761319-0-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new stochastic model of the electric distribution network
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ames
Název zdroje: Iowa State University
Autoři: Jakub Krynský , Eduard Janeček , Petr Janeček
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o problematice odhadu operačních veličin v nízkovoltážních distribučních sítích
Abstrakt EN: This paper deals with the problem of estimating operating quantities in low-voltage distribution networks. Presented algorithms are based on a new stochastic model of a distribution network (EDS). Probabilistic modeling is used to respect active and reactive power flow uncertainties as well as the fact, that besides load currents, voltage drops and power losses are stochastic variables. More precisely, the operating quantities are stochastic processes caused by power consumption in the distribution network. They are represented by data containing information on voltage, load current and power loss in given sections of the distribution network.
Klíčová slova

Zpět

Patička