Přejít k obsahu


Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z. Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech. In Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou - 2004. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2004. s. 1-8.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Možnosti průběžného upřesňování regionálních TDD z periodických měření na distribučních transformátorech
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák
Abstrakt CZ: Práce se zabývá určením typových diagramů dodávek (TDD) maloodběratelů elektrické energie. Pro potřeby modelování TDD je nutné rozčlenit maloodběratele do vhodného počtu kategorií J. TDD je tvořen souborem 96 normovaných čtvrthodinových průměrných odběrů energie c(j,l)i, i = 1..96, sloužících pro přepočet roční práce na průměrnou spotřebu energie v i-té čtvrthodině. Každý odběratel je přiřazen do určité kategorie (j), která je charakterizována několika soubory 96 koeficientů, tvořících jednotlivé TDD. Tyto koeficienty slouží k výpočtu pravděpodobného denního zátěžového profilu (tzn. průběhu odběru elektrické energie) odběratele pro zvolený den v roce na základě znalosti jeho celkové roční spotřeby.
Abstrakt EN: -
Klíčová slova

Zpět

Patička