Přejít k obsahu


Non-invasive monitoring of the human blood pressure

Citace:
HOLEJŠOVSKÁ, P., PEROUTKA, Z., ČENGERY, J. Non-invasive monitoring of the human blood pressure. In Sixteenth IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2003). Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003. s. 301-306. ISBN: 0-7695-1901-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-invasive monitoring of the human blood pressure
Rok vydání: 2003
Místo konání: Los Alamitos
Název zdroje: IEEE Computer Society Press
Autoři: Pavla Holejšovská , Zdeněk Peroutka , Jiří Čengery
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá kontinuálním neinvazivním měřením lidského krevního tlaku. V článku je prezentován nelineární matematický model uvažovaný pro analýzu studovaného problému. Dále je naznačena navržená metoda vycházející ze adaptivního zpracování měřeného průtoku krve v periférii.
Abstrakt EN: The paper deals with continuous blood pressure measurement. In the intensive care, there is a need to monitor the blood pressure waveform in the real time. It is realised directly by catheters. Also indirect unloading continuous plethysmografic technique of blood pressure waveform monitoring can be used. Even some instrument have been developed as described bellow, there does not exist any one widely used in medical care. The insufficient accuracy and stability for clinical purposes require the analysis of this non-linear system and the adaptive control description of the blood pressure waveform monitoring technique. New monitoring device has been designed. Our aim is to design simple, low-cost and enough stable monitoring system that can be extended in medical practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička