Přejít k obsahu


Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření

Citace:
JANEČEK, E., HUSÁK, Z. Metody návrhu zátěžových modelů tříd odběratelů energie z agregovaných měření. In Control of power systems '04. Bratislava: Slovak University of Technology , 2004. s. 1-7. ISBN: 80-227-2059-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of project the load-models of categories of energy customers from aggregating metering
Rok vydání: 2004
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Eduard Janeček , Zdeněk Husák
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na problematiku modelování a simulace provozních veličin elektrických sítí nízkého napětí. Hlavní pozornost je věnována metodám modelování odběrových míst v síti. Tyto modely mají charakter stochastických procesů. Návrh vychází z měření agregovaných veličin na výstupu transformátorů a celkové roční práce spotřebované odběrateli.
Abstrakt EN: The article deals with a problem of modeling and simulation operational quantity in low-voltage electricity distribution network. The main task is the presentation of simulation method of taking electricity energy points in distribution network. These methods go out from stochastic model. This project is based on metering aggregating quantities on exit of transformer and total yearly energy consummated by customers.
Klíčová slova

Zpět

Patička