Přejít k obsahu


Aspekty nasazení řezné keramiky při opracování těžkoobrobitelných materiálů

Citace:
ČESÁNEK, J., MATĚJKA, J. Aspekty nasazení řezné keramiky při opracování těžkoobrobitelných materiálů. In Strojírenská technologie - Plzeň 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-6. ISBN: 80-7043-304-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The aspects of the cutting ceramic in use at cutting operation heavy machinable stock
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Česánek , Jan Matějka
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován problematice obrábění těžkoobrobitelných chrom- niklových slitin typu Inconel. V prvé části příspěvku je proveden rozbor a přehled výroby současné řezné keramiky a vývojové trendy v oblasti tohoto řezného materiálu. Ve druhé části příspěvku jsou shrnuty poznatky z nasazení řezné keramiky při obrábění materiálu Inconel 718 na základě provedených zkoušek realizovaných na katedře technologie obrábění. Z vyhodnocení naměřených hodnot je vybrána nejvhodnější řezná keramika dostupná na našem trhu pro obrábění výše uvedeného materiálu s jsou zde specifikovány řezné podmínky a prostředí vhodné pro její nasazení.
Abstrakt EN: The conference contribution is devoled to some aspects of machining difficult to machine nickel alloys of Inconel type when using a cutting ceramics. As a introduction, there is a general characteristics of cutting ceramics and their development trends. The following part summarizes the results obtained from using the cutting ceramics for machining Inconel 718 alloy. The experiments were run at the Department of machining technology. The optimum ceramic type available at the market was chosen and recommended together with the cutting conditions and the coolant.
Klíčová slova

Zpět

Patička