Přejít k obsahu


Dějiny západních Čech. I. díl, Od pravěku do poloviny 18. století

Citace:
KUMPERA, J., JÍLEK, T., BYSTRICKÝ, V., VIKTORA, V., BĚLOHLÁVEK, M., NOVÁČEK, K., HOFMANN, G., RYBA, J., BŘICHÁČEK, P., BAŠTOVÁ, D. Dějiny západních Čech. I. díl, Od pravěku do poloviny 18. století. 1.. vyd. Plzeň : Ševčík, 2004, 364 s. ISBN: 80-7291-108-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of West Bohemia I. From prehistory up to the middle of the 18th century.
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Ševčík
Autoři: Jan Kumpera , Tomáš Jílek , Vladimír Bystrický , Viktor Viktora , Miloslav Bělohlávek , Karel Nováček , Gustav Hofmann , Jan Ryba , Pavel Břicháček , Dara Baštová
Abstrakt CZ: Obsah: Předmluva ( Kumpera), Historiografické ohlédnutí ( Kumpera – Jílek), Historický úvod (Kumpera – Jílek), I.Pravěk západních Čech (Břicháček – Baštová), II.Západní Čechy v 10.-13.století (Nováček), III.Raně středověké umění v západních Čechách (Kumpera – Jílek), IV.Západní Čechy ve 14. a počátkem 15.století (Kumpera), V.Západočeská gotická kultura vrcholného středověku (Kumpera), VI.Husitství v západních Čechách (Bystrický), VII.Západní Čechy v době pohusitské 1434-1526 (Bělohlávek), VIII.Umění pozdní gotiky (Kumpera – Jílek), IX.Doba předbělohorská 1526-1618 v západních Čechách (Bystrický), X.Humanismus v západočeském prostředí (Viktora), XI.Renesance v západních Čechách (Kumpera –Jílek), XII.Západní Čechy v době třicetileté války (Kumpera – Ryba), XIII.Vývoj západních Čech od třicetileté války do poloviny 18.století (Hofmann), XIV.Duchovní vývoj v době baroka (Viktora), XV.Barokní umění a architektura (Kumpera – Jílek).
Abstrakt EN: The first synthesis of history of West Bohemia, a region at the crossroads of various social, political, religious and cultural trends and movements in the heart of Europe. The historical and cultural development is covered in 15 chapters, written by specialists within the research project of History Department of West Bohemian University. The work includes all the main events and development of the regions with the accent on the history of culture in Central European context.
Klíčová slova

Zpět

Patička