Přejít k obsahu


Disperzní a tlumicí vlastnosti tenké viskoelastické desky

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., VOLEK, J. Disperzní a tlumicí vlastnosti tenké viskoelastické desky. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s. 7-12. ISBN: 80-7044-492-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dispersion and attenuation behavior of a thin viscoelatic plate
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš , Jan Volek
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá disperzními a tlumicími vlastnostmi tenké nekonečné viskoelastické desky. Její materiálové vlastnosti jsou nahrazeny zobecněným lineárním standardním tělesem. Disperzní a tlumicí chování je vyšetřováno pomocí analýzy singularit transformačních obrazů průhybu a úhlu natočení příčně nestacionárně buzené desky. V práci je uvedena kompaktní forma komplexní disperzní rovnice a je popsán algoritmus jejího řešení. Na závěr jsou vypočteny disperzní a tlumicí křivky pro konkrétní materiálové parametry.
Abstrakt EN: This work concerns the dispersion and the attenuation behavior of a thin infinite viscoelastic plate. The general standard linear solid represents material properties of the plate. Dispersion and attenuation are studied based on the singularity analysis of the transforms of the plate deflection and deflection angle of the transverse non-stationary loaded plate. The complex dispersion equation is stated in the compact form and its solving technique is described. Finally, dispersion and attenuation curves are computed for specific material constants.
Klíčová slova

Zpět

Patička