Přejít k obsahu


Energy balance of hammers

Citace:
ČECHURA, M., KUBEC, V. Energy balance of hammers. In Machine tools, automation and robotics in mechanical engineering. Praha: ČVUT, 2004. s. 51-56. ISBN: 80-903421-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Energy balance of hammers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Milan Čechura , Václav Kubec
Abstrakt CZ: Tváření na bucharech je co do technických požadavků na výstupní parametry stroje doposud nezastupitelné. Přesto že již byly mnohé kroky v tomto směru prováděny, je třeba stále věnovat patřičnou pozornost efektivnosti tváření na bucharech. K tomu by měla přispět i provedená energetická bilance práce na bucharu a provedení její další analýzy. Na základě získaných poznatků jsou odvozena patřičná doporučení. Výše uvedená problematika se stala předmětem našeho zkoumání a získané poznatky jsou uvedeny v předloženém příspěvku.
Abstrakt EN: The hammers are still irreplaceable for their function parameters by forming operations. Some trials of replacing hammers by presses were carried out regardless it is neccesary to take an attention for a hammer forming efficiency. Used energy consumption of hammer and its analysis should contribute to. Suggestions are deduced from obtained information. In this contribution we are introducing information about problems of our interest.
Klíčová slova

Zpět

Patička