Přejít k obsahu


Zohlednění specifických vlastností kompozitních materiálů při jejich využívání v konstrukci tvářecích strojů

Citace:
ČECHURA, M., KUBEC, V. Zohlednění specifických vlastností kompozitních materiálů při jejich využívání v konstrukci tvářecích strojů. In Forming technology, tools and machines. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 13-16. ISBN: 80-86607-11-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specific properties of composite materials used in forming machines
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Milan Čechura , Václav Kubec
Abstrakt CZ: Kompozitní materiály jsou perspektivní materiály pro jejich využití v konstrukci tvářecích strojů. Jejich specifické vlastnosti však podmiňují nové přístupy ke konstrukčním řešením. Byl proveden konstrukční návrh rámu lisu zohledňující výše uvedená specifika, tak, aby mohl být zhotoven jak z kompozitního materiálu, tak ocelový. Závěry měření na vyrobených modelech z obou materiálů jsou konfrontovány s výpočty, a se specifickými konstrukčními předpoklady. Jsou vyvozeny obecné závěry pro podmínky navrhování komponent tvářecích strojů z kompozitních materiálů.
Abstrakt EN: The composite materials are very promising for the forming machines in the future. Their specific properties require new construction solutions. Frame design of composite and steel materials has been made. Comparison between theoretical results and results from experiments has been made. The common conlusions for condition by design composite’s component of forming machine are eductioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička