Přejít k obsahu


Analýza předepjatého spojení sloupových rámů hydraulických lisů

Citace:
HLAVÁČ, J., ČECHURA, M. Analýza předepjatého spojení sloupových rámů hydraulických lisů. In Forming technology, tools and machines. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 41-44. ISBN: 80-86607-11-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of prepressed column of hydraulic jacks
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Jan Hlaváč , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Stále větší požadavky na snižování energetické náročnosti a zvyšování přesnosti hydraulických lisů si vynucují provádění dalších výzkumů v oblasti jejich konstrukce. Jednou z rozhodujících komponent stroje, která toto podstatně ovlivňuje je rám stroje. V poslední době se rámy začaly konstruovat jako předepjaté. Analýza tohoto konstrukčního řešení a z ní vzniklé poznatky by měly být návodem pro jejich optimální konstrukční řešení. Jako příklad je problematika aplikována na systém předepínání rámů hydraulických lisů. K řešení bylo použito jak konvenčních tak i moderních způsobů výpočtu ( např.MKP).
Abstrakt EN: Modern society require more power saving and more precision forming machines. It requests of more research in their construction. One of relevance part of hydraulic jack body is a frame. Prepressed frame is a modern trend. An optimal solution of this problem need analysis and it´s results. Problem is applied on prepressing system of hydraulic jacks. Conventional and modern computations are for solution used.
Klíčová slova

Zpět

Patička