Přejít k obsahu


The energy consumption of the producing on forming machines

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M. The energy consumption of the producing on forming machines. In Machine tools, automation and robotics in mechanical engineering. Praha: ČVUT, 2004. s. 57-62. ISBN: 80-903421-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The energy consumption of the producing on forming machines
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Do jaké míry jsou tvářecí stroje při jejich technologickém využívání náročné na množství potřebné a přivedené energie, jak jejich celkové konstrukční uspořádání a jednotlivé komponenty ovlivní spotřebu energie, je předmětem prováděného výzkumu. Prováděná energetická bilance a její celková analýza dá odpověď na otázky konstruktérovi i technologovi, jak upravit konstrukční řešení stroje a používané technologie, aby energetická náročnost výroby byla pokud možno, co nejmenší. V práci je provedena aplikace na konkrétním příkladu vybraného tvářecího stroje – vřetenového lisu.
Abstrakt EN: There is an object of research at what rate the forming machines are demanding on amount necessary and fetched energy by their technological occupancy, how their structure and each component affect to the energy heftiness. Researching of energy heftiness and its analyzing answers to the designer and technologist how to set up a machine structure and work process for maximal depression of the work energy heftiness. An example of depressing of the work energy heftiness is shown on a particular forming machine - screw press - in this work.
Klíčová slova

Zpět

Patička