Přejít k obsahu


Vliv konstrukce stroje na energetickou bilanci technologického procesu

Citace:
CÍREK, M., ČECHURA, M. Vliv konstrukce stroje na energetickou bilanci technologického procesu. In Forming technology, tools and machines. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 7-14. ISBN: 80-86607-11-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the machines design on the energy consumption of the technological process
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Brno University of Technology
Autoři: Milan Círek , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Do jaké míry jsou tvářecí stroje při jejich technologickém využívání náročné na množství potřebné a přivedené energie, jak jejich celkové konstrukční uspořádání a jednotlivé komponenty ovlivní spotřebu energie, je předmětem prováděného výzkumu. Prováděná energetická bilance a její celková analýza dá odpověď na otázky konstruktérovi i technologovi, jak upravit konstrukční řešení stroje a používané technologie, aby energetická náročnost výroby byla pokud možno, co nejmenší. V práci je provedena aplikace na konkrétním příklad vybraného tvářecího stroje – klikového lisu.
Abstrakt EN: There is an object of research at what rate the forming machines are demanding on the amount of necessary energy with the technological use, how their structure and components affect the energy consumption. The research of energy heftiness and its analysing answers to the designer and technologist how to set up the machine structure and the work process for maximal depression of the work energy heftiness. Example of depressing of the work energy heftiness is shown on the particular forming machine – crank press - in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička