Přejít k obsahu


Vliv expresívních výchov na rozvoj neverbální tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Vliv expresívních výchov na rozvoj neverbální tvořivosti. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. s. [12] s.-. ISBN: 80-7315-046-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: xxx
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: Jarmila Honzíková
Klíčová slova

Zpět

Patička