Přejít k obsahu


Zkušenosti s využitím metody modální syntézy v dynamice

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Zkušenosti s využitím metody modální syntézy v dynamice. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s. 91-98. ISBN: 80-7044-492-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience with modal synthesis method in dynamics
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: V článku je popsána metoda modální syntézy pro redukci počtu stupňů volnosti soustav složených z padsoustav. Je ukázáno řešení úlohy modální analýzy a ustálené odezvy na harmonické buzení. Autor se dotýká výběru podsoustav i jejich hlavních tvarů kmitu. Formuluje kriteria spektrální i modální věrnosti a popisuje výhody metody zejména pro podsoustavy s jednoduchými vlastními čísly. V aplikaci na automobilovou převodovku je popsána konstrukce vazební matice tuhosti. Konstrukce této matice je popsána i pro případ primárního okruhu jaderné elektrárny složeného z reaktoru a potrubních smyček.
Abstrakt EN: In the paper the modal synthesis method for DOF reduction of systems composed from subsystems is described. The solution of modal analysis problem and a steady response to the harmonic excitation problem is shown. The selection of subsystems and their eigenmodes is discussed. Spectral and modal assurance criteria are formulated and advantages of the method esp. for subsystems with simple eigenvalues are mentioned. The constitution of a coupling stiffness matrix in the application to the car gear-box as well as to the nuclear power plant primary circuit consisting from the reactor and the pipe loops is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička