Přejít k obsahu


On the discreteness of the spectra of the Dirichlet and Neumann p-biharmonic problems

Citace:
BENEDIKT, J. On the discreteness of the spectra of the Dirichlet and Neumann p-biharmonic problems. Abstract and Applied Analysis, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 777-792. ISSN: 1085-3375
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the discreteness of the spectra of the Dirichlet and Neumann p-biharmonic problems
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Zajímáme se o kvazilineární okrajovou úlohu čtvrtého řádu s Dirichletovými a Neumannovými okrajovými podmínkami. Dokazujeme, že vlastní čísla obou úloh tvoří rostoucí neomezenou posloupnost. První vlastní číslo je kladné pro Dirichletovu úlohu a nulové pro Neumannovu úlohu. Všechna kladná vlastní čísla obou úloh jsou prostá.
Abstrakt EN: We are interested in a quasilinear fourth-order boundary value problem with Dirichlet and Neumann boundary conditions. We prove that eigenvalues of both problems form increasing unbounded sequences. The first eigenvalue is positive for the Dirichlet problem and zero for the Neumann problem, and all positive eigenvalues of both problems are simple.
Klíčová slova

Zpět

Patička