Přejít k obsahu


Stavební a historický vývoj hradu Wildstein ve Skalné a jeho srovnání s vybranými hrady chebských ministeriálů

Citace:
KAREL, T., KNOLL, V. Stavební a historický vývoj hradu Wildstein ve Skalné a jeho srovnání s vybranými hrady chebských ministeriálů. In Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004. s. 27-62. ISBN: 80-86124-45-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Architectonic and Historical Development of Wildstein Castle in Skalná and Its Comparison with Selected Castles of Eger Ministerials
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR Praha
Autoři: Tomáš Karel , Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Historický a stavební vývoj románského hradu ve Skalné ve srovnání s dalšími hrady chebských ministeriálů ležícími v ČR a v SRN.
Abstrakt EN: Architectonic and historical development of Wildstein castle in Skalná and its comparison with selected castles of Eger ministerials in Czech Republic and Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička