Přejít k obsahu


Hybrid methods of acoustic-phonetic analysis of spontaneous speech

Citace:
EKŠTEIN, K. Hybrid methods of acoustic-phonetic analysis of spontaneous speech . Plzeň : 2004, 129 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hybrid methods of acoustic-phonetic analysis of spontaneous speech
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Tato disertační práce je věnována studiu hybridních metod akusticko-fonetické analýzy s přihlédnutím ke specifikům českého jazyka.
Abstrakt EN: The work deals with the design and implementation of acoustic-phonetic deroders based on a combination of an artificial neural network (MLP) in the task of the phonetic class nembership probability estimate for an analysed parametric vector, and a hidden Markov model, OTW and other techniques in the task of the atomic phonetic unit temporal modeling. Moreover the work summarises relaated theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička