Přejít k obsahu


Nákladový pohled na problematiku výroby

Citace:
KLEINOVÁ, J. Nákladový pohled na problematiku výroby. Plzeň : 2003, 121 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production from the costs point of view
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Habilitační práce Nákladový pohled na problematiku výroby se zabývá jednou z dílčích oblastí řízení výroby, a to z hlediska zajištění její hospodárnosti.
Abstrakt EN: The "habilitation" (higher doctorate) thesis "Production from the costs point of view" deals with one particular part of production management from the economic efficiency point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička