Přejít k obsahu


Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system

Citace:
MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J., TIHELKA, D., TYCHTL, Z. Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system. In ICSLP. Jeju: Sunjin Printing Co., 2004. s. 1933-1936.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system
Rok vydání: 2004
Místo konání: Jeju
Název zdroje: Sunjin Printing Co.
Autoři: Jindřich Matoušek , Jan Romportl , Daniel Tihelka , Zbyněk Tychtl
Abstrakt CZ: Článek prezentuje nejnovější vylepšení systému ARTIC, moderního českého korpusově orientovaného TTS systému. Protože jsme použili statistický přístup (skryté Markovovy modely) k vytvoření inventáře akustických jednotek, vylepšení se týkala všech jeho komponent. Vylepšeným modelováním, shlukováním, a segmentací akustických jednotek jsme dosáhli zvýšené srozumitelnosti výsledné řeči. Navrhli jsme rovněž 2 přístupy ke generování prozodických charakteristik a získali tak vyšší přirozenost syntetické řeči. Abychom zvýšili i plynulost vytvářené řeči, navrhli jsme rovněž schéma využívající více realizací každé řečové jednotky s výběrem nejvhodnějšího kandidáta on-line. Zmíníme také alternativní metodu vytváření řeči využívající harmonický model a model šumu. Implementací německého a slovenského jazykového modulu (vedle 2 českých hlasů) jsme navíc vytvořili důležitý krok směrem k vícejazyčnosti našeho TTS systému ARTIC.
Abstrakt EN: This paper presents recent improvements on ARTIC - the modern Czech corpus-based text-to-speech system. As a statistical approach (using hidden Markov models) was applied to create an acoustic unit inventory, several improvements concerning acoustic unit modelling, clustering and segmentation have been accomplished to increase the intelligibility of the resulting speech. Two approaches to the generation of prosodic features were also proposed and implemented to increase the naturalness of synthetic speech. To produce as smooth synthetic speech as possible, a multiple unit instance scheme with on-line unit candidate selection was proposed as well. Our work on an alternative harmonic/noise-based speech production method is also mentioned. In addition, an important step towards multilinguality was achieved as German and Slovak language modules were implemented besides two Czech voices within the framework of ARTIC TTS system.
Klíčová slova

Zpět

Patička