Přejít k obsahu


Analýza obrábění tvarových ploch při vyklonění nástroje

Citace:
KUKLÍK, O., JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J. Analýza obrábění tvarových ploch při vyklonění nástroje. In Strojírenská technologie - Plzeň 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-8. ISBN: 80-7043-304-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of machining of shape surface by inclined tool
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ondřej Kuklík , Karel Jandečka , Jiří Česánek
Abstrakt CZ: V příspěvku je provedeno shrnutí nejdůležitějších poznatků, kterých bylo dosaženo během výzkumu problematiky udržování stálé polohy frézovacího nástroje vůči obráběné ploše při víceosém obrábění na KTO – ZČU v Plzni. Zmíněná problematika je zde řešena zejména z hlediska silového namáhání nástroje, ale zároveň jsou analyzovány i další aspekty spojené s vlečením stopkové frézy s kulovým zakončením. Sestavení silového modelu zatížení nástroje řeznými silami, je výchozím podkladem pro zkoumání vlivu změny polohy nástroje vůči normále obrobené plochy na změny v deformaci nástroje. Deformace nástroje má významný vliv na rozměrovou a tvarovou přesnost obrobku a její vyšetření je tedy jedním z hlavních úkolů při řešení daného tématu. Pro ověření teoreticky odvozených vztahů, bylo provedeno několik základních praktických experimentů. Vyhodnocená data byla srovnána s výsledky dosaženými výpočtem.
Abstrakt EN: The article deals with the research results obtained at the department in a machining process with an inclined milling cutter. The development is based on analysis of cutting forces during this process. Mathematical model originally based on cutting forces analysis of standard milling, was trasformed to the model of machining process with an inclined mill. The theoretical model of orientation of the cutting tool influence to the change of cutting forces was the primary goal of this development. The theoretical model was analysed and verify by a series of experiments. The output data contain experimental results which were processed to the graphical expression. The comparison of theoretical and experimental data show that the results will be of a great use for the practice. Text of the article is supplemented by several figures.
Klíčová slova

Zpět

Patička