Přejít k obsahu


Application of the fourier transform in the flowmeter design

Citace:
DUDÁČEK, K. Application of the fourier transform in the flowmeter design. In WSEAS transactions on electronics, Vol. 1, issue 3 (2004). Izmir: WSEAS, 2004. s. 543-546.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of the fourier transform in the flowmeter design
Rok vydání: 2004
Místo konání: Izmir
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Karel Dudáček
Abstrakt CZ: Článek popisuje návrh průtokoměru, založeného na principu měření rychlosti proudění kapaliny. Zařízení obsahuje ulterazvukový vysílač a přijímač. Vysílač je buzen harmonickým signálem. Přijímač detekuje tento signál fázově posunutý. Fázový posuv závisí na vzdálenosti vysílače a přijímače a na rychlosti proudění kapaliny.
Abstrakt EN: The paper describes the design of the low cost flowmeter, based on measuring of the liquid flow velocity in the pipe of the known diameter.The device consists of a piezoelectric ultrasound generator and receiver. The ultrasound generator is driven by harmonic signal. The receiver detects this signal with the phase shifted.The phase shift depends on the distance between the generator and the detector, the velocity of the sound in the liquid and on the speed of liquid flow.
Klíčová slova

Zpět

Patička