Přejít k obsahu


Alokace logistických nákladů na výrobek s využitím procesně orientované kalkulace

Citace:
KLEINOVÁ, J., HITHA, K. Alokace logistických nákladů na výrobek s využitím procesně orientované kalkulace. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 185-191. ISBN: 80-8073-190-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The allocation of logistic cost on product with usage of the process oriented calculation
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Jana Kleinová , Karel Hitha
Abstrakt CZ: Alokace nákladů na jednotlivé výrobky představuje pro řadu průmyslových podniků stále určitý problém. Poměrně významnou část režijních nákladů tvoří náklady spojené s vykonáváním podnikových logistických procesů. Díky charakteru jednotlivých logistických činností lze úspěšně aplikovat procesní přístup k alokaci nákladů na tyto činnosti. Toho lze s výhodou využit při kalkulaci nákladů pomocí procesně orientované kalkulace, která umožňuje relativně přesné rozvržení nákladů na výrobek.
Abstrakt EN: Right allocation of costs on products represents for many companies still a problem. Important part of overhead costs are costs concerning the logistics processes execution. Thanks to character of their partial activities, process approach to cost allocation can be applied. This can be very good used
Klíčová slova

Zpět

Patička