Přejít k obsahu


Current state of cluster creation in Pilsner district

Citace:
LEEDER, E., ŠIMON, M., SYSEL, Z. Current state of cluster creation in Pilsner district. In Vernetzt planen und produzieren. Chemnitz: Technische Universität, 2004. s. 329-334.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Current state of cluster creation in Pilsner district
Rok vydání: 2004
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Technische Universität
Autoři: Edvard Leeder , Michal Šimon , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Plzeňský kraj je jedním z mála regionů v České republice, který věnují velkou pozornost tvorbě klastrů především malých a středních podniků. Regionální vláda jakožto nová instituce vzniklá na základě restrukturalizace územně-správních celků České republiky hledá nové možnosti, jak podporovat konkurenceschopnost podniků v regionu. Projekt tvorby klastrů v plzeňském regionu je jeden z mnoha projektů rozvoje kraje.
Abstrakt EN: Pilsner district is one of the few districts in Czech Republic which pay a great attention to creation of clusters especially for small and middle companies. Regional government as a new institution developed on the base of restructuring of territorial units in Czech Republic searches for new opportunities how to support the ability of companies in region to compete. Project of cluster creation is one of many projects of district’s development.
Klíčová slova

Zpět

Patička