Přejít k obsahu


Potenciál podniku jako nástroj revitalizace

Citace:
ŠIMON, M., STANČÍK, P., SYSEL, Z. Potenciál podniku jako nástroj revitalizace. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice: Technická univerzita , 2004. s. 319-326. ISBN: 80-8073-190-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Potential of company as the implement of revitalization
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Michal Šimon , Petr Stančík , Zdeněk Sysel
Abstrakt CZ: Proto aby mohl jakýkoliv podnikatelský subjekt inovovat procesy naplňující jeho výrobní program, je nutné aby dokonale poznal vlastní stav ve srovnání s ostatními podnikatelskými subjekty, dnes již pří minimálně evropském srovnání. O stavu podniku a možnostech jeho srovnání vypovídá určení potenciálu, který může být jednak srovnávacím měřítkem mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty a jednak je schopen podnik dle absolutního výsledku zařadit do určité zisku-tvorné kategorie podniků.
Abstrakt EN: In order that enterprise subject should innovate processes filling its production plan, it is necessary to recognise its situation compared to other enterprise subjects; today minimal the European comparision. About the situation of the company and possibilities of its comparision declares the determination of potential, which can be the comparative measure among the particular enterprise subjects and the company is able to include itself in a certain profit category of the companies according to the absolute result.
Klíčová slova

Zpět

Patička