Přejít k obsahu


Continuous non-invasive blood pressure measuring based on the reconstruction by maximum entropy on the mean method

Citace:
HOLEJŠOVSKÁ, P., PEROUTKA, Z., ČENGERY, J., BERCHER, J. Continuous non-invasive blood pressure measuring based on the reconstruction by maximum entropy on the mean method. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: University of Technology, 2004. s. 66-68. ISBN: 80-214-2633-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continuous non-invasive blood pressure measuring based on the reconstruction by maximum entropy on the mean method
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Pavla Holejšovská , Zdeněk Peroutka , Jiří Čengery , Jean-Francois Bercher
Abstrakt CZ: Práce se věnuje problému kontinuálního neinvazivního snímání křivky krevního tlaku (CNIBP). Jednou z metod CNIBP je pletysmografická Peňázova metoda, která pro svoji nedostatečnou přesnost a stabilitu není v praxi využívána. V příspěvku je diskutován adaptivní algoritmus CNIBP. Je navržena nová metoda adaptivního zpracování signálu, která umožňuje zmírnit vliv měřícího řetězce a rušení na snímaná data.
Abstrakt EN: This paper deals with continuous indirect blood pressure measurement. In the intensive care, there is a need to monitor the blood pressure waveform in the real time. It is almost realized directly by catheters. Also indirect unloading continuous plethysmographic technique of blood pressure waveform monitoring can be used. Although some instruments have been developed, they are not widely used in medical care because of their insufficient accuracy and stability. Based on non-linear cardiovascular system analysis, the adaptive control algorithm for the blood pressure monitoring is designed. Moreover, the new signal processing method, which enables to avoid impact of measurement system on experimental evidence, to mitigate noises and to increase precision of obtained data, is proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička