Přejít k obsahu


Manažerské znalosti jako součást profilu absolventa vysoké školy technického zaměření

Citace:
HOREJC, J., NOZAR, M. Manažerské znalosti jako součást profilu absolventa vysoké školy technického zaměření. In EDMAN 04. Plzeň: Petr Mikota, 2004. s. 91-96. ISBN: 80-86596-50-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Managerial knowledge like a part of profile of technical university graduate
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Petr Mikota
Autoři: Jan Horejc , Martin Nozar
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá manažerskými dovednostmi jako nezbytnou součástí profilu absolventa technické vysoké školy a vývojem v této oblasti. Ten je určován jak vývojem managementu průmyslových podniků jako disciplíny, tak i vývojem tomu odpovídajících požadavků praxe. Dále uvádí zkušenosti s promítáním těchto požadavků do studijních programů technické fakulty i s jejich uplatňováním při vlastní výuce.
Abstrakt EN: Managerial knowledge is necessary part of university education. What about goes with him? What are the requirements of praxis in this field? What subjects form this knowledge? What experiences has faculty of mechanical engineering of West Bohemia University in this field?
Klíčová slova

Zpět

Patička