Přejít k obsahu


Datakon 2004

Citace:
JEŽEK, K. Datakon 2004. 1.. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2004, 350 s. ISBN: 80-210-3516-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Datakon 2004
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita Brno
Autoři: Karel Ježek
Abstrakt CZ: DATAKON je prestižní česká a slovenská konference s mezinárodní účastí zaměřená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využití informačních technologií při budování informačních systémů včetně výsledků jejich aplikace v praxi.
Abstrakt EN: DATAKON is a high-profile traditional conference focused on theoretical and technical background, best practices and development trends in deployment of information technology for information systems development including application results of described approaches in industry practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička