Přejít k obsahu


Vybrané problémy EMC hnacích vozidel a kolejových obvodů

Citace:
HLOUŠEK, P., KONEČNÝ, I. Vybrané problémy EMC hnacích vozidel a kolejových obvodů. In Vědeckotechnický sborník českých drah 17. Praha: Výzkumný ústav železniční, 2004. s. 41-56.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected issues of EMC driving vehicles and track circuits
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Výzkumný ústav železniční
Autoři: Petr Hloušek , Ivan Konečný
Abstrakt CZ: This paper describes the disturbing influences to the track circuits and particularly the issue of disturbance of the reverse tractive current of the driving vehicle. The methodology innovation of measuring and evaluation of reverse tractive current parameters is covered in detail. The methods of STFT and CWT were chosen because it considers the analysis of non-stationary signal.
Abstrakt EN: Článek popisuje aktuální problémy EMC kompatibility hnacich vozidel a kolejových obvodů a nastiňuje novou metodiku měření zpětného trakčního proudu s využitím moderních metod zpracování signálu - STFT a CWT.
Klíčová slova

Zpět

Patička