Přejít k obsahu


Analysis of importance of the prosodic features for automatic sentence modality recognition in french in real conditions

Citace:
KRÁL, P., KLEČKOVÁ, J., CERISARA, C. Analysis of importance of the prosodic features for automatic sentence modality recognition in french in real conditions. In WSEAS transactions on circuits and systems. Athens: WSEAS, 2004. s. 1820-1824.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of importance of the prosodic features for automatic sentence modality recognition in french in real conditions
Rok vydání: 2004
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Pavel Král , Jana Klečková , Christophe Cerisara
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá mírou důležitosti prozodických atributů v oblasti automatického rozpoznávání větné modality ve francouzštině v reálných podmínkách. Začínáme analýzou problému subjektivity ručního značkování korpusu. Ukazujeme výsledky automatického rozpoznávání větné modality pomocí pouze dvou prozodických atributů. Je provedena analýza korpusu pro vysvětlení těchto výsledků.
Abstrakt EN: This paper deals with the measure of importance of the prosodic features for automatic sentence modality recognition in French in real conditions. We start by analysing the problem of subjectivity of manual labeling of corpus. We show the results of automatic sentence modality recognition by only two corpus for explaining these results.
Klíčová slova

Zpět

Patička