Přejít k obsahu


Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy

Citace:
JANEČEK, E. Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy. In Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice. Žilina: VTS pri Žilinskej universite, 2004. s. 87-90. ISBN: 80-969165-1-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: GPK signal processing in time domain with unbiased ratio of Fourier transforms of position error and measuring chord
Rok vydání: 2004
Místo konání: Žilina
Název zdroje: VTS pri Žilinskej universite
Autoři: Eduard Janeček
Abstrakt CZ: V předkládaném článku jsou uvedeny dvě obecné metody, jak lze výhodně realizovat nezkreslenou transformaci staticky měřené veličiny vzepětí tětivy na normou definovanou odchylkovou polohu GPK ve vlnovém pásmu do 25 m, aniž by bylo potřebné počítat přímé a zpětné Fourierovy transformace. Tato nezkreslená transformace se provádí pomocí rekurzivního výpočtu speciálních filtrů. Je zde také ukázáno, jak by se modifikoval návrh filtrů, kdyby se požadovalo, aby sledovanou veličinou nebyla odchylka polohy ale křivost, tak jak je tomu primárně u měřícího vozu.
Abstrakt EN: In this paper, two general methods of an efficient realization of an unbiased transformation of a statically measured chord height to an deviation position of GPK are presented. The GPK position is defined by its norm and is alculated within the wave band ranged up to 25 m. Computation of the forward and inverse Fourier transform is not required in order to obtain the filters. We also show how the filter design can be modified in case the tracked variable is not a position error but a curvature, as it is default by measuring vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička