Přejít k obsahu


Omezení vlivu mrtvých časů napěťového střídače

Citace:
FLAJTINGR, J., VONDRÁŠEK, F., ZEMAN, K. Omezení vlivu mrtvých časů napěťového střídače. In XX. Mezinárodní sympozium učitelů elektrických pohonů. Praha: ČVUT , 2004. s. 247-251. ISBN: 80-01-03018-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elimination of consequences of dead times of voltage inverter
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Jiří Flajtingr , František Vondrášek , Karel Zeman
Abstrakt CZ: Při šířkové pulzní modulaci je výstupní napětí střídače nepříznivě ovlivněno nezbytným respektováním mrtvých časů. V referátu je uvedena analýza spínání střídače s respektováním mrtvých časů. Z analýzy je odvozen jednoduchý princip úpravy řízení střídače, kterým se eliminuje vliv mrtvých časů na výstupní napětí střídače
Abstrakt EN: By width - pulse - modulation the inverter output voltage is undesirably influenced by necessity of including dead times. In the paper is carried out the analysis of inverter switching including dead times. The principle is developed by use of a simple change in the inverter control system and are eliminated undesirable effects on inverter output voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička