Přejít k obsahu


Analýza kmitání převodových ústrojí ve fázích ztráty silového zábětu

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Analýza kmitání převodových ústrojí ve fázích ztráty silového zábětu. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 43-50. ISBN: 80-7043-314-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vibration analysis of gear drives in phases of gear mesh interruption
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním nelineárního kmitání převodových ústrojí metodou modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Dále analyzuje nežádoucí kmitání jako jsou bifurkace, rázové a chaotické pohyby. Prezentovaný přístup k nelineární vibrační analýze rozsáhlých vícehřídelových převodových ústrojí je aplikován na testovací modelovou převodovku.
Abstrakt EN: This contribution deals with modelling of geardrive nonlinear vibration using modal synthesis method with DOF number reduction. Further it deals with analysis of undesirable vibration such as bifurcation of solution, impact motions and chaotic motions arise. The presented approach to the nonlinear vibration analysis of the large multibody gear drives is applied to the test gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička