Přejít k obsahu


Modelování kmitání rotoru uloženého ve vyvažovacím stroji

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelování kmitání rotoru uloženého ve vyvažovacím stroji. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 577-584. ISBN: 80-7043-314-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of the rotor vibration supported in balancing machine
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí metodu analýzy kmitání rotorové soustavy ve vyvažovacím stroji. Rotorová soustava je sestavena z poddajného rotoru, olejového filmu ložisek a z ložiskových podpěr. Parametrický matematický model umožňuje výpočet vlastních čísel, kmitání vyvolané nevyvážeností a matici příčinkových koeficientů mezi výchylkami a vektorem nevývažků v závislosti na otáčkách rotoru.
Abstrakt EN: The paper presents the methodology of the rotor system vibration of the balancing machine. The rotor system consists of flexible rotor, oil-film bearings and bearing pedestal. The parametric mathematical model enables calculation of the eigenvalues, unbalance system vibration and influence coefficient matrix between deflection and unbalance vectors in dependence on the rotational speed.
Klíčová slova

Zpět

Patička