Přejít k obsahu


Analýza citlivosti vlastních čísel rotoru uloženého ve vyvažovacím zařízení

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Analýza citlivosti vlastních čísel rotoru uloženého ve vyvažovacím zařízení. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 137-144. ISBN: 80-7043-314-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensitivity analysis of eigenvalues for rotor installed in balancing machine
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí citlivostní analýzu vlastních čísel rotoru instalovaného ve vyvažovacím zařízení vzhledem ke změně parametrů rotoru a ložiskových podpěr. Systém je silně nekonzervativní s nesymetrickými maticemi tuhosti a tlumení, závislými na otáčkách rotoru.
Abstrakt EN: The paper describes eigenvalues sensitivity analysis for rotor installed in balancing machine in relation to variations of parameters of both rotor and bearing frames. The system is strongly non-conservative with asymmetric stiffness and damping matrices and furthermore, these matrices depend on rotor revolutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička