Přejít k obsahu


Modální analýza pohonu podvozku metra

Citace:
KRÁLÍČEK, J., DUPAL, J. Modální analýza pohonu podvozku metra. In Výpočtová mechanika 2004 = Computational mechanics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 225-230. ISBN: 80-7043-314-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modal analysis of the drive of the subway bogie
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Králíček , Jan Dupal
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modální analýzou pohonů podvozku vozu metra. Matematický model byl odvozen užitím Lagrangeových rovnic. V první aproximaci byly předpokládány všechny vazby lineární
Abstrakt EN: The contribution deals with modal analysis of drive of subway bogie. Mathematical model was developed using Lagrange´s equations. All parameters were supposed to be linear in the first approximation.
Klíčová slova

Zpět

Patička