Přejít k obsahu


Dependability evaluation of time triggered architecture using simulation

Citace:
RACEK, S., HEROUT, P., HLAVIČKA, J. Dependability evaluation of time triggered architecture using simulation. Computing and Informatics, 2004, roč. 23, č. 1, s. 51-76. ISSN: 1335-9150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dependability evaluation of time triggered architecture using simulation
Rok vydání: 2004
Autoři: Stanislav Racek , Pavel Herout , Jan Hlavička
Abstrakt CZ: Metoda používá generický simulační model vestavěného distribuovaného počítačového systému určeného pro bezpečnostně kritické řídící aplikace. Účelem metody je vyhodnotit schopnost tolerovat vybranou kategorii poruch.
Abstrakt EN: The method uses a generic simulation model of an embedded distributed computer system aimed distributed computer system aimed for a safety-critical control application. The aim of the method is to evaluate the system capability to tolerate a chosen category of faults.
Klíčová slova

Zpět

Patička